Camellia Phanii.M.Sealy (1)

Camellia Phanii.M.Sealy
Camellia Phanii.M.Sealy _Cây gỗ nhỏ,cao 4-5m. Cành nhỏ màu nâu sáng,không lông. Lá có cuống dài 1-1,2cm, không lông.